MENU
0 szt.
 

Do końca miesiąca personalizacja gratis

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki ochrony danych osobowych. Twoje dane są u nas bezpieczne, a z każdym rokiem sięgamy po coraz nowocześniejsze narzędzia ich ochrony. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć się zakupami na kartki-swiateczne.com

Kto jest administratorem danych osobowych Forum Design Cards?

Administratorem danych osobowych Forum Design Cards, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, jest: Forum Halina Pierzchała ul. Korotyńskiego 21/38 02-123 Warszawa NIP: 824-126-69-33

I JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator wdrożył do Forum Design Cards politykę ochrony danych osobowych którare zapewnia skuteczną ochronę Twoich danych. Do najważniejszych zasad systemu ochrony danych osobowych należą:

1. Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko ci pracownicy FDC, którzy zostali do tego upoważnieni i podpisali stosowne zobowiązania w celu ich do ochrony.

2. System IT FDC musi spełniać wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne ze standardami bezpieczeństwa

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

II. JAKIE TWOJE DANE SĄ NAM POTRZEBNE I DLACZEGO?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w jednym lub kilku z poniższych celów:

sprzedaży i dostawy zamówionego towaru / realizacji usługi (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

wysyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem e-maila – jeśli wyraziłeś/aś dobrowolną zgodę na otrzymywanie takich informacji za pośrednictwem e-maila (podstawa: art. 6 ust. 1 lit a RODO);

reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru / wykonanej usługi (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

marketingowym w zakresie (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z usług świadczonych przez Administratora ze względu na charakter tych usług.

Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy sprzedaży, umowy świadczenia usług);

art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych przez Administratora (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);

art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

W trakcie składania zamówienia prosimy Cię o podanie nam danych, niezbędnych do jego realizacji. Jeśli jesteś już zarejestrowanym Klientem, po zalogowaniu, niektóre Twoje dane zostaną automatycznie pobrane. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imienia i nazwiska lub nazwa firmy/instytucji – niezbędnych do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adresu (ulica, numer domu / domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędnego do zaadresowania przesyłki;

3. e-maila – niezbędnego do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4. numeru telefonu – niezbędnego w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

Jeśli przy składaniu zamówienia wybierzesz dostawę na inny adres, niż ten wskazany przy rejestracji lub w formularzu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imienia i nazwiska lub nazwy firmy/instytucji – niezbędnych do zaadresowania przesyłki;

2. adresu (ulica, numer domu / domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędnego do zaadresowania przesyłki;

3. numeru telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędnego w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

Jeśli przy składaniu zamówienia zdecydujesz się na wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imienia i nazwiska lub nazwy firmy/instytucji – niezbędnych do wystawienia dowodu sprzedaży;

2. adresu (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędnego do wystawienia dowodu sprzedaży;

3. numeru NIP – niezbędnego do wystawienia dowodu sprzedaży.

PLIKI COOKIES

A. Forum Design Cards (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta Forum Design Cards, automatycznie gromadzi dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz, łącząc się z Forum Design Cards. Dane te gromadzone są tylko w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych czy adresu wejścia na Forum Design Cards. Są one wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Forum Design Cards, w celu zapewnienia Ci jak największej wygody korzystania ze sklepu.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi, o których mowa w punkcie III i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. Forum Design Cards (cookies)

FDC wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia FDC rozpoznania Ciebie i dostosowania Forum Design Cards do Twoich potrzeb. FDC wykorzystuje „cookies” do:

Jeśli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies”, możesz zablokować ich umieszczenie, konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików „cookies” pochodzących z kartki-swiateczne.com nie możemy zagwarantować poprawnego działania naszej strony internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies”, ale po zakończeniu odwiedzin na kartki-swiateczne.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Instrukcję znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z kartki-swiateczne.com

Google gromadzi na swoich serwerach dane, pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików „cookies” i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie, przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi, o których mowa w punkcie III i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeśli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies”, możesz zablokować ich umieszczenie, konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików „cookies” pochodzących z kartki-swiateczne.com nie możemy zagwarantować poprawnego działania naszej strony internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies”, ale po zakończeniu odwiedzin na kartki-swiateczne.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Instrukcję znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia kartki-swiateczne.com oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z plików „cookies” i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług, związanych z korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić, na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi, o których mowa w punkcie III i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeśli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies” możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików „cookies” pochodzących z kartki-swiateczne.com nie możemy zagwarantować poprawnego działania naszej strony internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies”, ale po zakończeniu odwiedzin na kartki-swiateczne.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Instrukcję znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI BEZPIECZEŃSTWA PARTNERÓW kartki-swiateczne.com

kartki-swiateczne.com bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie na kartki-swiateczne.com linki do innych stron internetowych. V. UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów (podwykonawców), w związku z czym w uzasadnionych przypadkach przekazuje Twoje dane osobowe następującym odbiorcom, którzy przetwarzają Twoje dane w imieniu Administratora, w tym m.in. operatorzy systemów informatycznych (hostingodawcy) i systemów płatności, firmy kurierskie i biura rachunkowe.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Aadministratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator ma obowiązek je udostępnić.

Dane, podane w trakcie składania zamówienia, są przetwarzane przez oraz następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, wskazane jako adres dostawy, przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki, dane te mogą zostać przekazane następującym firmom:

Poczta Poka Poczta Poka Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972

DPD POKA Sp. z o.o. ul. Mineralna 15 02-274 Warszawa, NIP:

526-02-04-110, REGON: 12026421, KRS: 28368

Inpost S.A. ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624, REGON: 12272626000000, KRS: 0000536554

2. imię i nazwisko, adres, NIP, wskazane jako dane, na które ma być wystawiony dokument sprzedaży, przekazywane są w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

TBR - Biuro usług księgowych Grochów: ul. Kobieka 23/132 (Rondo Wiatraczna), 04-359 Warszawa

Ponadto kartki-swiateczne.com współpracuje z następującym operatorem płatności:

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

VI. TWOJE PRAWA

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

V. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI kartki-swiateczne.com

Administratorowi danych przysługuje prawo do zmian Polityki Prywatności z ważnych przyczyn określonych poniżej.

Zmiana Polityki staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronach internetowych serwisu.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

a) jeżeli zamiana Polityki jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Polityki za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;

b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszą Polityką;

d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach informatycznych związanych z funkcjonowaniem serwisu.

.

Aktualny tekst polityki prywatności znajdziesz zawsze się pod adresem: http://kartki-swiateczne.com/politykaPrywatnosci.php/

VII. KONTAKT

kartki-swiateczne.com kontaktuje się z Tobą, korzystając z podanego podczas rejestracji adresu e-mail i tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami:

nasz adres e-mail: rodo@fdc.com.pl

nasz adres do korespondencji:Forum Design Cards ul. Błońska 58 05-830 Nadarzyn

Aby zaktualizować swoje dane lub je usunąć skontaktuj się z nami.

Naszymi klientami są:

Forum Design Cards - Salon Wzorniczy
ul. Błońska 58
05-830 Nadarzyn
pn-pt: 8.00 - 16.00
MAPKA
Forum Design Cards - Salon Wzorniczy
ul. Ogrodowa 1a (róg Al. Jana Pawła II)
00-893 Warszawa
pn-pt: 10.00 - 18.00
MAPKA